سوپرایز مراسم

چطور کار میکنه؟!

 کیک و ملزوماتتو بر حسب
منطقه ای که هستی  سفارش بده.

با دوستانتون به مراسم برین و....
بترکونید.

چک لیست مراسم موبوویز

تنهای کاری که باید انجام بدید اینه که چک لیست‌ زیر رو دنبال کنید و ملزومات مراسمتونو تنها با چند کلیک ساده سفارش بدین و یک مراسم بی نظیر رو برنامه ریزی کنید.
در چک لیست زیر، تنها با چند کلیک میتوانید، تامین‌کننده مناسبی را در فضای وب انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید تا اتمام ویرایش کارهای هر بخش باکس کارهای بخشهای دیگر از کار می افتند. برای دسترسی فرآیند ناتمام را کامل کنید. یا اینجا را کلیک کنید.

برای ثبت کارهای انجام شده وارد شوید.

هنوز هیچ کاری نکردی بجنب.

برای ثبت کارهای تکمیل شده میتوانید فرم قبلی را ویرایش کنید یا یک فرم جدید ارسال فرمایید.  یا اینجا را کلیک کنید.

برای ثبت کارهای انجام شده وارد شوید.

هیچ یک از کارهای این هفته رو انجام ندادیا بجنب.

برای ثبت کارهای تکمیل شده میتوانید فرم قبلی را ویرایش کنید یا یک فرم جدید ارسال فرمایید.

برای ثبت کارهای انجام شده وارد شوید.

هیچ یک از کارهای این هفته رو انجام ندادیا بجنب.

برای ثبت کارهای تکمیل شده میتوانید فرم قبلی را ویرایش کنید یا یک فرم جدید ارسال فرمایید.

برای ثبت کارهای انجام شده وارد شوید.

هیچ یک از کارهای این هفته رو انجام ندادیا بجنب.

برای ثبت کارهای تکمیل شده میتوانید فرم قبلی را ویرایش کنید یا یک فرم جدید ارسال فرمایید.

برای ثبت کارهای انجام شده وارد شوید.

فقط چند روز مونده و هنوز هیچ یک از کارهای این روز رو انجام ندادی.

برای ثبت کارهای تکمیل شده میتوانید فرم قبلی را ویرایش کنید یا یک فرم جدید ارسال فرمایید.

برای ثبت کارت دعوت اختصاصی وارد شوید.

فقط یک روز مونده کنترل کن ببین کاری جا نموده باشه.

برای ثبت کارهای تکمیل شده میتوانید فرم قبلی را ویرایش کنید یا یک فرم جدید ارسال فرمایید.

برای ثبت کارت دعوت اختصاصی وارد شوید.

امروز روزشه کیک و گرفتی؟

برای ثبت کارهای تکمیل شده میتوانید فرم قبلی را ویرایش کنید یا یک فرم جدید ارسال فرمایید.