جستجو در سایت


لیست مهمانان

دور هم جمع بشیم و از گذران زمان لذت ببریم.

مهمانانتان رو لیست و دعوت کنید.

لیست میهمانها

در این بخش لیست افرادی که قصد دعوت کردن آنها را دارید وارد بفرمایید و کلیک ارسال را فشار دهید تا شماره تماس و مشخصاتشان جهت ارسال دعوت نامه ثبت گردند. (*جهت حفظ لیست میهمانان شما از رویت دیگران، حذف و اضافه میهمانان شما از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع شما میرسد.)

 

نام و نام خانوادگیایمیلنسبت

هنوز هیچ یک از دوستانتان را به لیست میهمانان اضافه نکردید.

نام و نام خانوادگیایمیلنسبت

کارت دعوت مجازی

جهت ارسال دعوت نامه باید کارت دعوت مجازی خودتون رو بسازید. برای ساخت کارت دعوت مجازی رو لینک زیر کلیک کنید. تا میهمانانتان بصورت خودکار با ارسال پیامک از طریق کارت دعوت به میهمانی دعوت گردند. ارسال پیام دعوت منوط به اتمام مراحل ساخت کارت دعوت است.