جستجو در سایت


تبلیغات کلیکی

نوع تبلیغات رو تعیین کنید

تبلیغات همسان
عادی، بنری، هدفمند
افزایش جذب کاربرو افزایش فروش کسب‌وکارها
مناسب همه‌ کسب ‌وکارها وتولیدکنندگان محتوا
سادگی در ایجاد تبلیغ هزینه تنها به ازای کلیک
هدف‌گیری مجدد مخاطب‌ها
ایجاد آگاهی از برند و افزایش فروش کسب‌وکارها
مناسب کسب‌وکارهایی که ترافیک مناسبی دارند
تبلیغات ریتارگتینگ
عادی، بنری، هدفمند