جستجو در سایت


مدیریت تگ ها

با ساخت تگ برای صفحات موردنظر وب‌سایت خود، می‌توانید از اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحات در سیستم تبلیغات کلیکی استفاده کنید. به طور مثال می‌توانید از تگ موبوویز در ساخت مخاطبان (Audience) کمپین‌های ریتارگتینگ خود استفاده کنید. تگ را می‌توانید از طریق قرار دادن کد ردیابی و یا مشخص کردن الگوی آدرس صفحات موردنظرتان ایجاد کنید.

برای ایجاد تگ مورد نظرتان ابتداوارد شوید.