جستجو در سایت


تبلیغات در سایتها

ثبت ورودی

در صورتی که قصد افزایش تعداد بازدید آی پی های یکتا از سایتتان را دارید میتوانید از این بخش بسته به تعداد ورودی های مورد نیاز برای سایتتان ورودی ثبت بفرمایید. توجه بفرمایید که این ورودی ها غیر ارگانیک هستند. 

جهت کاهش رتبه الکسا بسته به نیاز سایت و سازمانتون از این بخش سفارش کاهش رتبه برای یک ماه دهید. میتوانید از رتبه زیر 15 هزار تا حدود رتبه 1000 و ظرف مدت یک ماه برای سایتتان در نظر بگیرید. 

در صورتی که قصد ثبت ورودی آی پی یونیک، از سایت گوگل برای کلمه کلیدی مشخص برای ساییتان دارید از این بخش ورودی ثبت بفرمایید. این کار به بالا اومدن کلمه کلیدی در گوگل کمک میکند.