سعید فرزامی مشاور کسب وکار

دستیابی به اهداف نتیجه استراتژی های درست است.
و انتخاب استراتژی درست حاصل استفاده صحیح از ابزارهای مناسب،
و استفاده از ابزار مناسب نتیجه قرار گرفتن تجربه و دانش کنار هم است.

place محل

کانال‌های توزیع

پوشش جغرافیایی

حمل و نقل

انبارداری و چیدمان

price قیمت

promotion ترویج

تبلیغات

برنامه‌های ترویج فروش

برنامه‌های استفاده از تیم فروش

روابط عمومی

بازاریابی مستقیم

در خبرنامه ما عضو شو

جدید ترین اخبارو آموزشهای حوزه کسب و کار و تبلیغات و مارکتینگ

سطح پوشش توزیع
فروش و بازاریابی

سطح پوشش توزیع

سطح پوشش توزیع در بازار هدف بازاریابان هنگام انتخاب سطح مناسب توزیع باید عوامل زیادی را در نظر بگیرند. با این حال ، همه بازاریابان

مشوقها و تخفیفها
فروش و بازاریابی

مشوق ها و تخفیف

مشوق ها و تخفیف در کسب و کار در دنیای بازاریابی ، “مشوق” چیزی است که فرد را برای انجام عملی مانند خرید، تکمیل نظرسنجی

قیمت گذاری
فروش و بازاریابی

قیمت گذاری

اطمینان از مناسب بودن قیمت محصولات یا خدمات مهمتر از اعتماد کرد ن فقط به حدس است. مهم نیست که چه چیزی را می فروشید